Jaunumi

Latvijas Leļļu teātris izsludina lugu konkursu „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”

Latvijas Leļļu teātra lugu konkursa „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu” NOLIKUMS

                               Latvijas Leļļu teātra lugu konkursa

                               „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”

                                                      NOLIKUMS

                                      Rīgā, 2013. gada 1.septembrī

1. VSIA „Latvijas Leļļu teātris” (turpmāk tekstā - LLT) izsludina pilna apjoma
lugu konkursu (turpmāk saukts kā Konkurss) ar mērķi:

1.1. veicināt Latvijas bērnu dramaturģijas attīstību un stimulēt jaunu darbu tapšanu, iegūstot tiesības iestudēt labāko atbalstīto darbu;

1.2. veidot jauno dramaturgu sadarbību ar LLT režisoriem;

1.3. paplašināt LLT repertuāru ar mākslinieciski augstvērtīgu, plašu publiku piesaistošu iestudējumu.

 

2.   Lugas sižeta pamatā jāizmanto afrikāņu tautas pasaka „Ka Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”, ietverot pasakas galvenos tēlus, to attiecības un sižeta pagriezienus.

 

3. Saskaņā ar iestudējuma ieceri, lugas izveidē (stilistikā, sižeta uzbūvē un attīstībā) jāievēro šādi specifiski kritēriji:

3.1. spraiga darbība;

3.2. piemērotība muzikālam iestudējumam;

3.3. piemērotība leļļu teātra specifikai (lugas varoņi tikai lelles);

3.4. piemērotība bērniem no 3 gadu vecuma;

3.5. atbilstība 2 cēlienu iestudējumam (kopējā iespējamā hronometrāža - 1 st. 30 min.)

 

4. Konkursa darbus vērtē LLT repertuāra padome (turpmāk - Komisija), kuras sastāvu ar rīkojumu nosaka LLT valdes loceklis. Konkursa uzvarētājs tiek paziņots pēc 2014. gada 28. februāra LLT mājaslapā, kā arī sazinoties ar Konkursa uzvarētāju personīgi.

4.1. Konkursam iesniegtos darbus Komisija vērtē pēc mākslinieciskajiem kritērijiem, ņemot vērā darbu oriģinalitāti, literārās un dramaturģiskās kvalitātes, piemērotību muzikālās izrādes iestudēšanai, atbilstības leļļu teātra specifikai, kā arī piemērotību bērnu auditorijai vecumā no 3 gadiem;

4.2. Darbu vērtēšanā tiek ņemti vērā arī citi apsvērumi, kas atbilst LLT specifikai, mākslinieciskajai iecerei un konkursa Nolikumam.

4.3. Komisija balsojot izvērtē Konkursam iesniegtos darbus, pieņemot lēmumu par pirmās vietas piešķiršanu.

4.4. Komisijai ir tiesības neizvirzīt pirmajai vietai nevienu no Konkursam iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

4.5. Komisijas pieņemtais lēmums ir galīgs.

 

5. Pirmās vietas ieguvējam LLT piedāvā slēgt līgumu ar teātri par lugas iestudēšanu un iekļaušanu aktīvajā repertuārā, par ko lugas autoram pienākas līgumā noteikts autoratlīdzības honorārs.

 

6. LLT patur tiesības autoru lūgt veikt nepieciešamās korekcijas, lai piemērotu lugu LLT specifikai.

 

7. Gadījumā, ja Konkursa dalībnieks, kura iesniegtais darbs Konkursā saņēmis pirmo vietu, atsakās slēgt līgumu ar LLT, LLT ir tiesības anulēt piešķirto vietu un piešķirt to citam konkursā iesniegtajam darbam vai arī nepiešķirt nevienam.

 

8. LLT ir ekskluzīvas pirmtiesības iestudēt Konkursā apbalvoto lugu, slēdzot par to vienošanos
ar autoru.

 

9. LLT nav pienākums slēgt vienošanos ar autoriem, ja iesniegtie darbi Konkursā nav guvuši atbalstu.

 

10. Piedaloties Konkursā, dalībnieks piekrīt šim Nolikumam un apņemas to ievērot.

 

11. Konkursa dalībniekam luga jāiesniedz LLT līdz 2014. gada 28.februārim (ieskaitot).

11.1. Manuskriptam jābūt anonīmam, apzīmētam ar devīzi un papildinātam ar aizlīmētu, ar konkursa dalībnieka devīzi apzīmētu aploksni, kurā atrodams autora vārds un kontaktinformācija (e-pasta un pasta adrese, tālruņa numurs u.c.)

11.2. Darbs iesniedzams datorizdrukas formātā (uz A4 papīra loksnēm, 12. fonta burtiem ar atstarpi 1,5 starp rindām) un elektroniski (atbilstošā datu nesējā un formātā (doc, rtf, pdf u.tml.)).

11.3. Darbu var iesniegt personīgi LLT, K. Barona ielā 16/18, Rīgā, reģistrējot to pie LLT dežuranta līdz 2014.gada 28.februārim plkst.17:00.

11.4. Darbu LLT var iesūtīt arī pa pastu (pasta zīmogs – 28.02.2014) ar norādi „Lugu konkursam”. Adrese – Latvijas Leļļu teātris, K. Barona iela 16/18, LV-1050.

 

12. Papildus informāciju par Konkursu var saņemt, zvanot pa tālruni 67281402 vai sūtot e-pastu uz adresēm: olita@lelluteatris.lvanda.dzenite@lelluteatris.lv .

Atpakaļ

Mēs izmantojam savas un trešo pušu sīkdatnes, lai uzzinātu, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapu un nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”, tiks izmantotas tikai funkcionālās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību.