Par teātri

Leļļu teātra māksla piedzīvo īstu renesansi visā pasaulē un saista arvien dažādāku paaudžu skatītāju prātus un sirdis. Tā ir spējīga māksla pārdzīvojumam dāvāt ko tādu,  ko nevar aizstāt, uzburt neviens cits mākslas veids. Mūsu leļļu teātra uzdevums ir pavērt priekškaru uz šo savdabīgo teātra nozari, un kļūt tai par bērna dzīvē  neatņemamu sastāvdaļu.

Ap aktiera un lelles duetu kā varenu asi griežas izrādes tapšanas process. Tajā sagrupējas – runātais vārds, lelle, telpa, mūzika, gaisma, kura ar katru dienu kļūst izteiksmīgāka, krāsaināka un fantāzijas bagātāka. Lai to visu nodrošinātu, mūsu teātrī tiek meklēti jauni izteiksmes līdzekļi, tehnikas iespējas.

Leļļu karaļvalsts vārtus teātris nespēj atvērt visiem tikai ar pašu nopelnīto vai ar savu autoritāti profesionāļu vidū valstī un starptautiskajos pasākumos. Ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts – sponsorējot, ziedojot, ieguldot darbu un materiālus. Jaunās paaudzes interešu vārdā mēs esam atvērti dialogam un savstarpējās sadarbības iespējām.

Vilnis Beķeris
Latvijas Leļļu teātra valdes loceklis

Misija

Latvijas Leļļu teātris veicina izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Izmantojot gan tradicionālas, gan inovatīvas leļļu mākslas tehnikas, Latvijas Leļļu teātris nodrošina leļļu mākslas tradīciju saglabāšanu un sekmē šīs nozares tālāku profesionālo attīstību.

Vīzija

Latvijas Leļļu teātris attīstās kā nozīmīgs valsts kultūras centrs ar atjaunotu teātra infrastruktūru un modernām tehnoloģijām, un tā repertuārs saista arvien dažādāku paaudžu skatītāju prātus, kā arī piedāvā izrādes ne tikai bērnu izglītošanai un izklaidei, bet arī skolēniem, studentiem un pieaugušajiem.

Mērķi

  • Piedāvāt laikmetam atbilstošas izrādes bērniem un cita vecuma auditorijai

  • Bagātināt Latvijas teātra telpu ar daudzveidīgām un inovatīvām izrādēm, izmantojot dažādas leļļu tehnikas;

  • Nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam izglītoties, attīstīt savus talantus un spējas radošā un draudzīgā gaisotnē;

  • Veicināt integrāciju latviešu un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju starpā;

  • Popularizēt Latvijas kultūras tradīcijas un leļļu mākslu, piedaloties starptautiskos festivālos un meistarklasēs;

  • Veicināt sabiedrības interesi un informētību par leļļu teātri, leļļu mākslas tehnikām un tradīcijām;

  • Arhivēt Latvijas Leļļu teātra seno un bagāto pieredzi, padarot to pieejamu nākamajām paaudzēm;

Repertuāra politika

Latvijas Leļļu teātra daudzveidīgajā repertuārā iekļauti latviešu un pasaules klasikas darbi, pasaules skaistākas pasakas, izrādes ar bērnu iemīļotajiem literārajiem varoņiem un mūsdienu literārie darbi. Teātra repertuārā sev interesantu, aizraujošu un izglītojošu izrādi atradīs gan teātra mazākie skatītāji, gan pusaudži, gan arī pieaugušie. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, teātrī strādā profesionāli aktieri, režisori un leļļu meistari, kas regulāri pilnveidojas, sadarbojoties ar pazīstamiem pasaules leļļu teātra speciālistiem. Latvijas Leļļu teātris spēlē izrādes ne tikai teātra telpās, bet arī izbraukumos visā Latvijas teritorijā. Pielāgojoties skatītāju vēlmēm, piedāvājam grupām iespēju pasūtīt izrādi sev vēlamā laikā.

 

Latvijas Leļļu teātris ir vienīgais teātris valstī, kurā darbojas divas aktieru trupas- latviešu un krievu, tādejādi teātris praksē veicina sabiedrības integrāciju.

Teātra vēsture

Pirmsākumi.

Teātra pirmsākumi meklējami II Pasaules kara laikā Krievijas pilsētā Ivanovā, kur pagaidu patvērumu bija raduši daudzi latviešu mākslinieki. Jaunveidotā Latvijas PSR Valsts Mākslas ansambļa ietvaros radās neliela leļļu teātra aktieru trupa, kas sāka iestudēt izrādes bēgļu bērniem. Trupa pierādīja savu dzīvotspēju, mākslinieciski auga un 1944. gadā atgriezās Latvijā, kur tā paša gada 4. oktobrī tai tika piešķirts profesionāla valsts teātra statuss. Teātrim tika ierādīta mājvieta nelielā divstāvu ēkā K. Barona ielā - pēc arhitekta Ernesta Poles projekta 1911. gadā celtā būve jau bija piedzīvojusi dažādus laikus un īpašniekus – šeit savulaik atradies kino, aptieka, spiestuve un zīmogu darbnīca, kafejnīca un vairākas tirgotavas.

Latvijas Leļļu teātra veidotāji un pirmie vadītāji bija dzejniece Mirdza Ķempe un režisors Jānis Žīgurs. 1946. gadā teātrī līdzās latviešu trupai tika izveidota arī krievu trupa, kas pastāv un veiksmīgi darbojas vēl joprojām, līdz ar to Latvijas Leļļu teātris ir vienīgais profesionālais leļļu mākslas ansamblis Baltijas valstīs ar divām trupām – latviešu un krievu.

Piecdesmitie un sešdesmitie gadi.

Piecdesmitajos un sešdesmitajos gados izveidojas teātra mākslinieciski-tehniskais kodols un sākas Valsts Leļļu teātra strauja radošā izaugsme. Darbu uzsāk režisors un mākslinieks Arnolds Burovs, Pāvils Šenhofs, režisore Tīna Hercberga un citi. Katrs no viņiem atstājis neizdzēšamu iespaidu un tikai sev raksturīgu rokrakstu Leļļu teātra vēsturē - Arnolda Burova izrādes savulaik tika uzskatītas par jaunu māksliniecisku virzienu aizsākumu PSRS leļļu teātra mākslā un guvušas atzinību starptautiskajā leļļu teātru arēnā, Tīna Hercberga pirmā sāka iestudēt leļļu izrādes pieaugušajiem, ar Pāvila Šenhofa vārdu var apzīmēt veselu laikmetu Latvijas Leļļu teātra vēsturē. Šis mākslinieks līdz pat 2000. gadam - vairāk nekā 50 gadu garumā - darbojies gan kā mākslinieks, gan kā režisors, izveidojot ap 300 inscenējumu.

Šodiena

Šobrīd teātris katru sezonu iestudē vidēji 10 jaunas izrādes, tās veido gan štata režisori, gan viesrežisori un viesmākslinieki, veidojot nepieciešamo māksiniecisko balansu. Leļļu teātra latviešu aktieru trupā šobrīd strādā 15, bet krievu aktieru trupā – 9 aktieri. Četri no latviešu trupas aktieriem ir gados jaunākie kolēģi - 2019. gadā Latvijas Kultūras akadēmiju beigušie aktieri. Teātrim kopš tā pirmsākumiem ir savas meistaru darbnīcas, kur pašrocīgi tiek gatavotas visas izrādēm nepieciešamās lelles un dekorācijas.

 

 

 

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes.Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.