Darbība un pārskati

VSIA Latvijas Leļļu teātris vispārējais stratēģiskais mērķis ir tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, profesionālās teātra mākslas daudzveidības un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana, kā arī deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, ņemot vērā Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam "Radošā Latvija". tai skaitā šādu uzdevumu veikšana:

- daudzveidīgu un kvalitatīvu profesionālās teātra mākslas izrāžu radīšana un pieejamības nodrošināšana plašai Latvijas sabiedrībai;

- latviešu mūsdienu dramaturģijas un literatūras darbu iestudēšana;

- nacionālās identitātes un latviešu valodas kultūras nostiprināšana ar teātra mākslas starpniecību;

- jaunrades, radošu eksperimentu un starpnozaru sadarbības veicināšana;

- izglītojošu un sociālu programmu īstenošana sabiedrības izglītošanai un integrācijas procesu veicināšanai;

- bērnu un jauniešu personības veidošanās sekmēšana ar teātra mākslas starpniecību;

- Latvijas teātra mākslas sasniegumu ārvalstīs popularizēšana, kā arī starptautiskas pieredzes teātra mākslas jomā apgūšana;

- kultūras informācijas teātra mākslā vākšana, uzkrāšana, analīze, kā arī pieejamības nodrošināšana sabiedrībai.

 

 

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes.Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.