PAR IEGĀDĀTAJĀM UN NEIZMANTOTAJĀM BIĻETĒM


17. Maijs

No 18. marta Latvijas Leļļu teātra kase tiks slēgta līdz ārkārtējās situācijas beigām. Lai sazinātos ar teātri, aicinām sūtīt e-pastus uz info@lelluteatris.lv vai zvanīt - 29190272.

Laiks, uz kuru tiks pārceltas Latvijas Leļļu teātra izrādes, kuru izrādīšana bija plānota periodā no 13. marta līdz sezonas beigām, būs atkarīgs no brīža, kad valstī tiks atcelts ārkārtējais stāvoklis un atļauti publiskie pasākumi pietiekami lielam cilvēku skaitam. Tāpat kā jūs, arī mēs šobrīd nespējams prognozēt notikumu attīstību, tāpēc jaunie izrāžu datumi vai cita kārtība biļešu maiņai vai atmaksāšanai tiks izziņota, tiklīdz parādīsies cerīgas prognozes par iespēju atsākt darbību. Ieeja uz jauno datumu izrādēm notiks ar tām pašām biļetēm, kas šobrīd ir jūsu rīcībā, tāpēc aicinām tās rūpīgi noglabāt redzamā vietā un kopā ar mums gaidīt laiku, kad varēsim atgriezties ierastajā dzīves un darba ritmā.
 

 

KULTŪRAS MINISTRIJAS UN PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRA IZSTRĀDĀTĀS VADLĪNIJAS

 

Saskaņā ar Latvijā valdošo tiesību doktrīnu, tiesu praksi un normatīvo aktu regulējumu nepārvarama vara (šai gadījumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību) neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku. Līdz ar to brīdī, kad nepārvarama vara būs izbeigusies, noslēgtie un “iesaldētie līgumi” atsāks savu darbību.

Tādejādi PTAC informē: ja puses nevienojas citādi, tad uz šo brīdi normatīvie akti neuzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem atmaksāt patērētājiem atcelto pasākumu biļešu vērtību. Taču uzreiz pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās pakalpojuma sniedzējiem ir jāatsāk noslēgto līgumu pildīšana. Sadarbībā ar Kultūras ministriju un pasākumu organizētāju nozares pārstāvjiem esam vienojušies, ka repertuārā ieplānotās izrādes un koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku, uz pasākumiem iepriekš iegādātās biļetes būs derīgas un pasākumu rīkotājiem nauda par biļetēm nav jāatmaksā. Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem tiks paziņota pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

Gadījumā, ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, iespēju robežās patērētājiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

 

 
 

 

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/informacija-par-parceltajiem-pasakumiem-4959

Atpakaļ

Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >