Teātra Zelta fondā uzņemta mūsu Vija Blūzma!


03. Decembris

Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

Latvijas Teātra Zelta fondā uzņemta Latvijas Leļļu teātra aktrise un režisore Vija Blūzma.

Vija Blūzma pēc 20 gadu ilgas pieredzes dažādās skatuves lomās 1995. gadā Latvijas Leļļu teātrī sāka darbu kā režisore, un viņas pirmais iestudējums bija Anda Zūzena pēc brāļu Grimmu pasakām veidotais skatuves stāsts “Princese”. Pēc tam režisores vadībā tapuši tādi iestudējumi kā “Čigānmeitēns Ringla”, “Pie saulītes ciemos”, “Eža kažociņš”, “Zaķīšu pirtiņa”, “Sniega karaliene”, “Pintiķu ciems”, “Pasaka par zelta zivtiņu” u.c.

Kā viesrežisore Blūzma iestudējusi izrādes arī Kauņā, Tallinā, Varšavā un Novgorodā.

No 1999. līdz 2016.gadam viņa bija Latvijas Leļļu teātra mākslinieciskā vadītāja, un savas profesionālās zināšanas nodevusi diviem Latvijas Kultūras akadēmijas topošo leļļu aktieru kursiem. Blūzmas iestudējumi saņēmuši apbalvojumus gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Izrādes iekļautas starptautiskos leļļu teātru festivālos Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā un citviet.

Kopš 2007. gada fondā tiek uzņemti skatuves mākslinieki, kuri devuši īpašu ieguldījumu teātra nozarē. Patlaban fondā ir 13 skatuves mākslinieki – vecmeistari un ar teātra mākslu saistīti cilvēki: Elvīra Baldiņa, Helga Dancberga, Ņina Ņeznamova, Uldis Dumpis, Vera Valtere-Gribača, Gunārs Placēns, Ruta Birgere, Māra Zemdega, Velta Skurstene, Jānis Kubilis, Astrīda Kairiša, Felikss Deičs, Baiba Indriksone.

Foto no Latvijas Leļļu teātra arhīva

Atpakaļ

Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >