Publikāciju pašreiz nav
Tava atsauksme
Atsauksme iesūtīta!
* Ja atsauksme neatbilst vispārpieņemtām normām, Leļļu teātris ir tiesīgs to nepublicēt
Anete Melece

Kiosks

Izrādes ilgums: , 2 cēlieni
Ieteicamais vecums:
Dramatizētājs: Vijas Blūzmas skatuves versija
Pirmizrāde: 14.02.2021.

Par izrādi


Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >