Teātris

Leļļu teātra māksla piedzīvo īstu renesansi visā pasaulē un saista arvien dažādāku paaudžu skatītāju prātus un sirdis. Tā ir spējīga māksla pārdzīvojumam dāvāt ko tādu,  ko nevar aizstāt, uzburt neviens cits mākslas veids. Mūsu leļļu teātra uzdevums ir pavērt priekškaru uz šo savdabīgo teātra nozari, un kļūt tai par bērna dzīvē  neatņemamu sastāvdaļu.

Ap aktiera un lelles duetu kā varenu asi griežas izrādes tapšanas process. Tajā sagrupējas – runātais vārds, lelle, telpa, mūzika, gaisma, kura ar katru dienu kļūst izteiksmīgāka, krāsaināka un fantāzijas bagātāka. Lai to visu nodrošinātu, mūsu teātrī tiek meklēti jauni izteiksmes līdzekļi, tehnikas iespējas.

Leļļu karaļvalsts vārtus teātris nespēj atvērt visiem tikai ar pašu nopelnīto vai ar savu autoritāti profesionāļu vidū valstī un starptautiskajos pasākumos. Ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts – sponsorējot, ziedojot, ieguldot darbu un materiālus. Jaunās paaudzes interešu vārdā mēs esam atvērti dialogam un savstarpējās sadarbības iespējām.

 

Vilnis Beķeris

Latvijas Leļļu teātra valdes loceklis

MISIJA

Latvijas Leļļu teātris veicina izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Izmantojot gan tradicionālas, gan inovatīvas leļļu mākslas tehnikas, Latvijas Leļļu teātris nodrošina leļļu mākslas tradīciju saglabāšanu un sekmē šīs nozares tālāku profesionālo attīstību.

MĒRĶI

  • Piedāvāt laikmetam atbilstošas izrādes bērniem un cita vecuma auditorijai
  • Bagātināt Latvijas teātra telpu ar daudzveidīgām un inovatīvām izrādēm, izmantojot dažādas leļļu tehnikas;
  • Nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam izglītoties, attīstīt savus talantus un spējas radošā un draudzīgā gaisotnē;
  • Veicināt integrāciju latviešu un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju starpā;
  • Popularizēt Latvijas kultūras tradīcijas un leļļu mākslu, piedaloties starptautiskos festivālos un meistarklasēs;
  • Veicināt sabiedrības interesi un informētību par leļļu teātri, leļļu mākslas tehnikām un tradīcijām;
  • Arhivēt Latvijas Leļļu teātra seno un bagāto pieredzi, padarot to pieejamu nākamajām paaudzēm;

Latvijas Leļļu teātra daudzveidīgajā repertuārā iekļauti latviešu un pasaules klasikas darbi, pasaules skaistākas pasakas, izrādes ar bērnu iemīļotajiem literārajiem varoņiem un mūsdienu literārie darbi. Teātra repertuārā sev interesantu, aizraujošu un izglītojošu izrādi atradīs gan teātra mazākie skatītāji, gan pusaudži, gan arī pieaugušie. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, teātrī strādā profesionāli aktieri, režisori un leļļu meistari, kas regulāri pilnveidojas, sadarbojoties ar pazīstamiem pasaules leļļu teātra speciālistiem. Latvijas Leļļu teātris spēlē izrādes ne tikai teātra telpās, bet arī izbraukumos visā Latvijas teritorijā. Pielāgojoties skatītāju vēlmēm, piedāvājam grupām iespēju pasūtīt izrādi sev vēlamā laikā.

Latvijas Leļļu teātris ir vienīgais teātris valstī, kurā darbojas divas aktieru trupas- latviešu un krievu, tādejādi teātris praksē veicina sabiedrības integrāciju.

Vīzija

Latvijas Leļļu teātris attīstās kā nozīmīgs valsts kultūras centrs ar atjaunotu teātra infrastruktūru un modernām tehnoloģijām, un tā repertuārs saista arvien dažādāku paaudžu skatītāju prātus, kā arī piedāvā izrādes ne tikai bērnu izglītošanai un izklaidei, bet arī skolēniem, studentiem un pieaugušajiem.

 

TEĀTRA VĒSTURE

Pirmsākumi

Leļļu teātra aizsākumi meklējami 1942. gadā, kad kara laikā Krievijas pilsētā Ivanovā tika izveidots Latvijas PSR Valsts Mākslas ansamblis. Tā sastāvā radās leļļinieku grupa, kas sniedz priekšnesumus evakuētajiem Latvijas iedzīvotājiem un karavīriem.

1944. gada 4. oktobrī tiek dibināts Latvijas PSR Valsts leļļu teātris, tā pirmie vadītāji ir dzejniece Mirdza Ķempe un rakstnieks un tulkotājs Jānis Žīgurs. Neilgi pēc dibināšanas teātra rīcībā tiek nodotas bijušā kinoteātra „Radio Modern” telpas K. Barona ielā.

 

 


Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >