Publikāciju pašreiz nav
Tava atsauksme
Atsauksme iesūtīta!
* Ja atsauksme neatbilst vispārpieņemtām normām, Leļļu teātris ir tiesīgs to nepublicēt

Лисенок Плут

Lapsēns Blēdis
Izrāde krievu valodā Читать по русски
Izrādes ilgums: , 2 cēlieni
Ieteicamais vecums:
Pirmizrāde: 26.04.2019.

Par izrādi


Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >
© Latvijas Leļļu Teātris, 2019