Publikāciju patreiz nav
Tava atsauksme
Atsauksme iesūtīta!
* Ja atsauksme neatbilst vispārpieņemtām normām, Leļļu teātris ir tiesīgs to nepublicēt
Alberts Kronenbergs

Tuntuļu Jurītis

Izrādes ilgums: , 2 cēlieni
Ieteicamais vecums:
Pirmizrāde: 29.10.2017.

Par izrādi


Atbalstītāji:
Pieteikties jaunumiem >
© Latvijas Leļļu Teātris, 2017